czech | english | deutsch

Hlavní stránka

Břetislav Janovský se narodil 30. 10. 1925 a zemřel 27.10.2011.

Výtvarného vzdělání dosáhl na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde v letech 1945-50 studoval u známých v té době profesorů/malířů Boudy, Salcmana a Lidického.

Působil jako profesor výtvarné výchovy na vsetínském gymnasiu, na Pedagogickém institutu v Gottwaldově, Vysoké škole pedagogické v Olomouci a konečně do svých 61 let vyučoval na Pedagogické škole v Novém Jičíně výtvarnou výchovu a dějepis.

Mezi hlavní téma výtvarné práce patří úcta ke kráse ženy, hudba (jazz), valašská krajina a zážitky z cest po cizích zemích. Ke své tvorbě Břetislav Janovský používá olej, tiskařské barvy, pastel, uhel, temperové barvy, přičemž se uplatňuje struktura a práce s různými materiály.

Na skupinových a samostatných výstavách předváděl své kompozice naplněné vnějším i vnitřním dynamismem a svébytnou výtvarnou strukturou. Hlavním inspiračním pramenem jsou pohyb, rytmus, děj, a proto i lidská figura a její spirituální dimenze. Ženské tělo je stálou inspirací, výrazný příklon k linii, dynamická exprese.Kontakt:

Ing. Igor Janovský, syn
Hřbitovní 56 (na této adrese jsou vystavena některá autorova díla)
741 01 Nový Jičín
Česká republika

Telefon +420 556 710 798
E-mail: info@genova.cz

Copyright (c) 2004 Břetislav Janovský | created by graphic4web
Stránky jsou vytvořeny v souladu s XHTML 1.1 a CSS 2.